next up previous contents
Next: 2.2.2 Monoklonální protilátky Up: 2.2 Získávání protilátek pro Previous: 2.2 Získávání protilátek pro   Obsah

2.2.1 Polyklonální protilátky

Jsou produktem mnoha aktivovaných klonů B lymfocytů a proto jsou namířeny proti více epitopům určitého antigenu nebo směsi antigenů. Získávají se imunizací laboratorních zvířat antigenem (nebo jejich směsí). Při imunizaci organizmu dochází ke stimulaci různých B lymfocytů a k jejich proliferaci a diferenciaci na plazmatické buňky. Je produkováno spektrum protilátek proti různým epitopům příslušné bílkoviny s různou schopností se na ni vázat. Po úspěšné imunizaci se zvířeti odebere sérum či ascites obsahující protilátky proti původnímu imunogenu. Specifita polyklonálních protilátek velice závisí na imunizačním protokolu, resp. na tom, v jaké fázi imunitní odpovědi zvířete jsou z něj protilátky získávány.
next up previous contents
Next: 2.2.2 Monoklonální protilátky Up: 2.2 Získávání protilátek pro Previous: 2.2 Získávání protilátek pro   Obsah
Zbynek Tonar 2002-01-12