Osnova přednášky pro Juniorskou univerzitu z 19.1.2019.

Osnovy přednášek z obecné histologie pro 1. ročník

Jsou dostupné volně ke stažení z portálu Mefanet.

Osnovy přednášek z embryologie pro 2. ročník

Jsou dostupné volně ke stažení z portálu Mefanet.

Texty vybraných přednášek


Obrázky z kapitol obecné histologie

Toto jsou ilustrace nakreslené prof. MUDr. RNDr. Jaroslavem Slípkou, DrSc., který souhlasí s jejich zveřejněním pro potřeby studentů LF UK v Plzni.

Doplňkové materiály k přednáškám

Obrázky z kapitol embryologie

Toto jsou ilustrace nakreslené prof. MUDr. RNDr. Jaroslavem Slípkou, DrSc., který souhlasí s jejich zveřejněním pro potřeby studentů LF UK v Plzni.