Doporučená literatura


Literatura pro širší studium


Odkazy na WWW stránky

Histologie

Embryologie

Vědecká pracoviště


Výukové CD-ROM na síti LF UK v Plzni

Studenti nacházející se ve studovně Ústavu vědeckých informací LF UK v Plzni (v Pavlovově ústavu) mají na svých PC přístupnou následující cestu:
Start - Programs - CD-ROM server-UltraNET_LF PLzen (popr. UltraNET_UK Praha) - Zdravotnictvi (Health) - Ucebnice, skripta (Textbooks).
Zde si mezi ostatními výukovýmni programy mohou zvolit: