next up previous contents
Next: 2.2.1 Polyklonální protilátky Up: 2 Teoretické základy imunohistochemie Previous: 2.1.3 Nepřímé trojstupňové metody   Obsah

2.2 Získávání protilátek pro IHCSubsections
next up previous contents
Next: 2.2.1 Polyklonální protilátky Up: 2 Teoretické základy imunohistochemie Previous: 2.1.3 Nepřímé trojstupňové metody   Obsah
Zbynek Tonar 2002-01-12