• Obsahuje makro- i mikroskopické preparáty normo- i patogeneze zástupců většiny tříd obratlovců, série histologických řezů různých orientací zpracovaných metodikou zejména přehledných barvení. Je průběžně doplňováno činností pracovníků ústavu i laskavostí některých externích spolupracovníků.
  • Soubor našich trvale vyhodnotitelných (suchých) preparátů zahrnuje časné fáze embryonálního vývoje člověka, z fetálního období pak řezy jednotlivými částmi těla; dále pak se do sbírky řadí živočichové (řezy částmi či celými těly) jako například pulec, žába (Discoglossus piscus), kachna (Fulica astra), čejka (Vanellus vanellus), tenkozobec (Recurvirostra avosetta), racek (Larus ridibundus), kalous (Asio otus), rorýs (Apus apus), havran (Corvus frugilegus), špaček (Sturnus vulgaris), vrabec (Passer domesticus), kos (Turdus merula), kormorán (Phalacrocorax carbo), pelikán (Pelecanus onocrotalus), čáp (Ciconia alba), volavka (Ardea cinerea), koroptev (Perdix perdix), kur (Gallus domesticus), ostroun (Squalus acanthias), jelen (Cervus), daněk (Dama dama), srnec (Capreolus capreolus), ovce (Ovis), vepř (Sus), potkan (Ratus norvegicus), hraboš (Microtis arvalis), myš (Mus musculus), králík (Oryctolagus), veverka (Sciurus vulgaris) či netopýr (Myotis myotis).