Zásadní informace ke zkoušce

  • Na všechny části zkoušky a na všechny pokusy se student hlásí přes SIS.
  • S odkazem na novelu Pravidel pro organizaci studia na naší fakultě Čl. 21, odst. 5:„Nejpozději 24 hodin před zahájením zkoušky může student od zkoušky odstoupit bez udání důvodu“. Student tak učiní odhlášením se z daného termínu prostřednictvím SIS.
  • Během všech částí zkoušky platí zákaz používání mobilního telefonu a hodinek!
  • Jednotlivé splněné části zkoušky se do dalšího akademického roku nepřevádějí. V novém akademickém roce skládá student kompletně celou zkoušku od začátku.
  • Aktuální zkouškové termíny jsou k dispozici v SIS

Otázky k počítačovému testu

  • Vždy při přípravě na zkoušku vycházejte z aktuálního vydání testových otázek!!
  • Dostupné v PDF formátu na Moodle. Stahujte si, prosíme, vždy aktuální verzi příručky!

Schémata

Doporučené popisky ke schématům, které budou součástí zkouškového testu jsou k dispozici zde. Studenti zubního lékařství nemají u zkoušky vývoj močového a pohlavního systému.

Preparáty, otázky ke zkoušce

Samostudium preparátů bude probíhat na praktikárně ústavu v těchto dnech: 27.5.2024, 10. 6.2024 a 17.6.2024 vždy ve 13:00; zájemci se zapíší do tabulky.

Samostudium z knih, které jsou dostupné na ústavu histologie a embryologie, možné po domluvě s doc. Nevoralem, kontaktujte, prosím na: jan.nevoral@lp.cuni.cz