Obsah stránky

Výzkumná témata

Kvantitativní histologie

Zbyněk Tonar, Tereza Kubíková, Yaroslav Kolinko, Anna Malečková, Patrik Mik

Výzkumná témata:

 • Stereologie a kvantitativní mikroskopie
 • Složení cévní stěny
 • Neurohistologie
 • Histologie jater
 • Histologie kosti
 • Hojení tkání a orgánů při implantaci biomateriálů a tkáňových nosičů
 • Orgánové mikrocévy

Skupina je součástí Laboratoře kvantitativní histologie Biomedicínského centra Lékařské fakulty UK v Plzni.

Reprodukční medicína

Jan Nevoral, Milena Králíčková
(externí členové z BC: Hedvika Řimnáčová, Miki Shavit, Gabriela Přibáňová, Václav Rúčka

Výzkumná témata:

 • Epigenetické regulace během gametogeneze a časného embryonálního vývoje
 • Sulfan a gasotransmise v gametách a embryích
 • Bioegeneze mitochondrií během oplození oocytu a časného embryonálního vývoje

Tato skupina je zároveň Laboratoří reprodukční medicíny Biomedicínského centra Lékařské fakulty UK v Plzni.

Vybrané publikace

Fluidní biopsie a molekulární onkologie

Jiří Polívka, Pavel Ostašov, Pavel Pitule, Anna Malečková

Výzkumná témata:

 • Výzkum cirkulující volné nádorové DNA, mikro RNA a dlouhých nekódujících RNA jako prognostických a prediktivních biomarkerů solidních malignit
 • Výzkum tkáňových a fluidních biomarkerů primárních mozkových nádorů, maligního melanomu, kolorektálního karcinomu a karcinomu plic
Vybrané publikace

Publikace

Automaticky generovaný přehled publikací s afiliací ústavu

Doktorský studijní program (Ph.D.)

Veškeré studijní informace s plánovanými nejbližšími termíny zkoušek naleznete zde.