Přiložené dokumenty shrnují znalosti a dovednosti, které by absolventi našeho předmětu měli u každého tématu ovládat. Jsou využívány při zkoušce bez ohledu na konkrétní osobu zkoušejícího a tím přispívají k objektivizaci hodnocení.

Tyto výsledky učení (také někdy nazývané jako výukové cíle či výstupy výuky):

  • umožňují studentům ověřit si, zda jsou na zkoušku dobře připraveni
  • svými formulacemi zdůrazňují a vyžadují hlubší porozumění podstatě látky
  • zahrnují využití poznatků na vyšší teoretické a praktické úrovni
  • prodlužují dobu, po kterou si studenti po absolvování výuky příslušné poznatky a dovednosti vybavují a po kterou je dokáží aktivně použít
  • jejich používání patří k základům efektivní výuky založené na důkazech (tzv. evidence-based teaching), blíže viz dokument Důkazy a fakta o efektivitě výuky
  • zajímáte-li se o kvalitu výuky, doporučujeme dokument Podněty ke zlepšení výuky