Povinná literatura

 • Balko J., Tonar Z., Varga I. a kol.: Memorix histologie. 3. vydání. Triton, Praha, 2021
 • Mescher A.L.: Junqueirovy základy histologie. Galén, Praha, 2018.
 • Slípka J., Tonar Z.: Základy histologie. Karolinum, Praha, 2018.
 • Slípka J., Tonar Z., Nevoral J.: Základy embryologie. Karolinum, Praha, 2022.
 • Lüllmann-Rauch R.: Histologie. Překlad 3. vydání. Grada, Praha, 2012.
 • Martínek J., Vacek Z.: Histologický atlas. Grada, Praha, 2009.
 • Sadler T.W.: Langmanova lékařská embryologie. Překlad 10. vydání. Grada, 2011.

Doporučená literatura

 • Gartner L.P.: Textbook of Histology. 4th edition. Elsevier, Philadelphia, 2017.
 • Ovalle W., Nahirney P.: Netter´s Essential Histology. 2nd edition, Elsevier 2013.
 • Ovalle W., Nahirney P.: Netter´s Histology Flash Card Updated Edition. 1st edition, Elsevier 2013.
 • Young B., Woodford P., O´Dowd G.: Wheater´s Functional Histology. A text and colour atlas. 6th edition, Churchill Livingstone, 2013.
 • Carlson B.M.: Human Embryology and Developmental Biology. 5th edition, Saunders Elsevier 2013.
 • Vacek Z.: Embryologie. Grada 2006.
 • Cochard L.: Netter´s Atlas of Human Embryology. 1st edition, Saunders Elsevier 2012.
 • Keith L. Moore, T.V.N. Persaud: Zrození člověka. ISV nakladatelství, Praha, 2002.
 • Young B., Woodford P., O´Dowd G.: Wheater´s Functional Histology. A text and colour atlas. 6th edition, Churchill Livingstone, 2013.
 • Kapeller K. Pospíšilová V.: Embryologický atlas. Martin, Osveta 1996.

Výuková videa ústavu

Zde najdete odkazy na playlisty, které jsme pro vás vytvořili a najdete v nich edukační videa k probíraným problematikám.

Schémata ze speciální histologie

Embryologická schémata

Přednášky z histologie

Popisy histologických preparátů

Co z histologie a embryologie nezapomenout