Obsah stránky

Sylaby


Bezpečnost práce na praktikárně

 • před začátkem a po skončení praktického cvičení si pomocí dezinfekce uklidíte své pracovní místo a mikroskop
 • nemanipulujete s elektroinstalací a žádným způsobem do ní nezasahujete
 • respektujete zákaz donášení a konzumace jídla a pití v praktikárně 
 • využíváte k odkládání oděvu věšáky na stěně a udržují uličky mezi lavicemi průchodné 
 • dbáte, aby nedošlo k poškození svěřeného mikroskopu a preparátů 
 • neměníte během semestru své pracovní místo a používáte jen mikroskop a preparáty s číslem určeným na začátku semestru 
 • nevyužíváte výpočetní techniku na praktikárně bez výslovného souhlasu vyučujícího  
 • technické potíže při mikroskopování, ev. nefunkčnost některých částí mikroskopu řešíte nikoli vlastními silami, ale oznámí stav vyučujícímu 
 • dbáte bezpečnosti své a ostatních studentů 
 • případné úrazy oznámíte vyučujícímu 
 • svoji informovanost o těchto zásadách potvrdíte svým podpisem