Ústav histologie

a embryologie

Instagram
YouTube

Vítejte na stránkách UHE

Ústav se dlouhodobě výzkumně zabývá řadou zajímavých témat včetně rozvoje metod kvantitativní histologie a stereologie, histologií cévní stěny, funkční histologie a srovnávací embryologie končetinových žil a aorty, biomechanikou měkkých tkání, molekulárními mechanismy spojenými s nádorovými procesy, procesy regeneračními a reparačními v různých tkáních, studiem časné embryogeneze a implantačních a diferenciačních mechanismů, paleopatologií v kostrovém či mumifikovaném materiálu v rozsahu Starého světa s důrazem na Evropu a starý Egypt a dalšími.

lfp-uk-moderni-kampus

Úspěchy na poli výuky

Ústav histologie a embryologie uskutečňuje v letním semestru prvního ročníku výuku obecné histologie a v druhém ročníku (v zimním semestru) výuku speciální histologie a embryologie. Obojí je součástí magisterského studia všeobecného a zubního lékařství v českém i anglickém jazyce. Pracovníci ústavu realizují dále výuku řady volitelných kreditních předmětů. Ústav je akreditován pro doktorský studijní program v rámci oborové rady Anatomie, histologie a embryologie.

Výsledky na poli vědy a výzkumu

Viděno optikou kvality i počtu publikací v renomovaných odborných časopisech, kapitol v monografiích, spolupracemi s prestižními zahraničními pracovišti atd. patří ústav jistě k těm úspěšným a prosperujícím. Svými výsledky přispívá k zlepšování přípravy mladých lékařů na naší fakultě a také k posouvání medicínského poznání a zlepšování péče o nemocné.

Prostudujte vývoj ústavu od jeho založení po vznik moderního pracoviště, kterým je dnes.